Alles over onze school

Aanmelden
Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind | 14 11 2014


Aanmelden toekomstige kleuters

Toelatingsbeleid 10 Eénpitter basisscholen Amsterdam Centrum/ Zuid

Op deze website treft u het aanmeldingsformulier voor onze school en alle andere éénpitter-scholen in Centrum en Zuid die niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid. U dient daarvoor op het formulier uw voorkeur van éénpitter-scholen aangeven, met een minimum van drie scholen, waarna u het formulier inlevert bij de éénpitter-school die uw eerste voorkeur geniet.

Let op: dit formulier is uitsluitend voor deze tien éénpitter-scholen bedoeld. Dit zijn: de Willemsparkschool, de Eerste Openluchtschool, de Tweede Openluchtschool, de Amsterdamse Montessorischool, de Buitenveldertse Montessorischool, de ASVO, de Peetersschool, de Hildebrand-van Loonschool, de Geert Grooteschool I en de Geert Grooteschool II.

De reden dat wij niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid is dat wij uit blijven gaan van het voorrangsgebied per school zoals dat afgelopen jaar in overleg met het Stadsdeel  is vastgelegd, waarbij ouders binnen hun schoolkeuzevrijheid een ruimer schoolaanbod behouden en de éénpitter basisscholen vooral gekozen kunnen worden op basis van hun identiteit.

Wij streven uiteraard naar zoveel mogelijk transparantie voor alle ouders, maar het is ons niet gelukt ons eigen aanmeldingssysteem gekoppeld te krijgen aan het stedelijk systeem. Vandaar dat u zich apart middels ons aanmeldingsformulier bij de éénpitter-school van uw voorkeur moet aanmelden.

Voor de scholen die vallen onder het stedelijk toelatingsbeleid ontvangt u van de gemeente een aanmeldingsformulier. Het is mogelijk om van beide formulieren gebruik te maken. De loting van de BOVO scholen voor een bepaalde periode vindt ongeveer 4 weken voor de stedelijke loting plaats.

Het aanmelden van uw kind(eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar.
Het formulier is niet bedoeld voor zij-instroom aanmeldingen (kinderen ouder dan 4 jaar).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Leijdekker (m.leijdekker@openluchtschool1.nl)

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar www.schoolwijzer.amsterdam.nl

Aanmelden

Om uw kind aan te melden, is het van belang dat u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend inlevert bij de school van uw eerste voorkeur. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het absoluut noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Na afgifte van het aanmeldformulier op de school van uw eerste keuze ontvangt u een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is. Controleer ­­­a.u.b. of alle gegevens correct zijn verwerkt.

Het toedelen van plaatsen

Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de plaatsing geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Het moment van aanmelden speelt hierbij geen rol. 

Plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van onderstaande voorrangscriteria:

1. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven

2. Kinderen die minimaal acht maanden vóór het vierde jaar naar de peuterspeelzaal van de Eerste Openluchtschool gaan én wonen in postcodegebied 1077.

3. Het kind woont in het postcodegebied 1077.

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier

 

 

 

 

Inschrijven

Na de plaatsing worden de ouders door de school van plaatsing benaderd. Ouders van kinderen die op tijd zijn aangemeld, ontvangen uiterlijk vijf maanden voordat het kind 4 jaar wordt, bericht op welke school hij of zij geplaatst kan worden. Wanneer u gebruik wilt maken van deze plaats, volgt daarna de definitieve inschrijving.

Het inschrijfformulier vindt u hier

Aanmelden zij-instroom

Is uw kind ouder dan vier jaar en komt u nieuw in de buurt wonen of overweegt u uw kind van school te laten wisselen? In dat geval kunt u het formulier invullen voor een plek op de wachtlijst zij-instroom. Dat formulier vindt u hier.

Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

september 2017

  • 11 - Kamp groep 8
  • 15 - Groep 8 terug van kamp
  • 18 - Info-avond groep 5 en 6
  • 19 - Info-avond groep 1/2, 7 en 8
  • 21 - Info-avond groep 3 en 4
  • 22 - Inloopochtend
  • 22 - Informatieochtend
  • 28 - Schoolreisje groep 1 t/m 8
Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind