Alles over onze school

Onze school
Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind | 26 11 2012


De Eerste Openluchtschool vormt samen met de Tweede Openluchtschool de Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde Kind. De Openluchtscholen zijn neutraal bijzondere basisscholen. Neutraal wil zeggen dat de scholen geen religieuze basis hebben. Bijzonder wil zeggen, dat niet de overheid (gemeente) het bevoegd gezag is, maar het stichtingsbestuur (schoolbestuur) van beide scholen.
Het bestuur van de Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde kind is het bevoegd gezag van beide Openluchtscholen.
Dit schoolbestuur wordt gevormd door de ouders van leerlingen. Binnen het bestuur wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging van ouders van de Eerste en de Tweede Openluchtschool. Het bestuur kan uit maximaal 8 leden bestaan met een (verlengbare) zittingstermijn van drie jaar. Eventuele vacatures worden door het bestuur bij de ouders bekend gemaakt.