Selecteer een pagina

aanmelden

Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben of een aanmeldformulier willen opsturen: aanmelden@openluchtschool1.nl

Aanmelden toekomstige kleuters

Toelatingsbeleid Eénpitter basisscholen Amsterdam

Op deze website treft u het aanmeldingsformulier voor onze school en een aantal andere éénpitter-scholen in Amsterdam die niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid. U dient daarvoor op het formulier uw voorkeur van éénpitter-scholen aangeven, met een minimum van drie scholen, waarna u het formulier inlevert bij de éénpitter-school die uw eerste voorkeur geniet.

Let op: dit formulier is uitsluitend voor deze éénpitter-scholen bedoeld. Dit zijn: de Willemsparkschool, de Eerste Openluchtschool, de Tweede Openluchtschool, de Amsterdamse Montessorischool, de Buitenveldertse Montessorischool, de Peetersschool, de Cornelis Vrijschool en de Hildebrand-van Loonschool

De reden dat wij niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid is dat wij uit blijven gaan van het voorrangsgebied per school zoals dat in overleg met het Stadsdeel is vastgelegd. Hierdoor behouden ouders hun schoolkeuzevrijheid en kunnen ze een school kiezen op basis van identiteit of onderwijstype.

Voor de scholen die vallen onder het stedelijk toelatingsbeleid ontvangt u van de gemeente een aanmeldingsformulier. Het is mogelijk om van beide formulieren gebruik te maken. De loting van de BOVO scholen voor een bepaalde periode vindt ongeveer 4 weken voor de stedelijke loting plaats.

Het aanmelden van uw kind(eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar. Het formulier is niet bedoeld voor zij-instroom aanmeldingen (kinderen ouder dan 4 jaar).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Leijdekker (aanmelden@openluchtschool1.nl)

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar www.schoolwijzer.amsterdam.nl

Aanmelden

Om uw kind aan te melden, is het van belang dat u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend inlevert bij de school van uw eerste voorkeur. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het absoluut noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier op tijd inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Na afgifte van het aanmeldformulier op de school van uw eerste keuze ontvangt u een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is. Controleer ­­­a.u.b. of alle gegevens correct zijn verwerkt.

Het toedelen van plaatsen

Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de plaatsing geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Het moment van aanmelden speelt hierbij geen rol.

Plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van onderstaande voorrangscriteria:
Let op! Dit betreft voorrangscriteria en geen plaatsingsgarantie!

 1. Kinderen van personeelsleden.
  2. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven.
  3. Mijn kind heeft een VVE-indicatie, gaat minimaal 8 maanden (vóór het 4e jaar) minimaal 3 dagdelen naar de bijbehorende voorschool én woont in het voorrangsgebied. (Dit wordt vóór de schoolgang nog getoetst).
  4. Kinderen die minimaal 3 dagdelen, gedurende acht maanden, vóór het vierde jaar naar de peutercombi van de Eerste Openluchtschool gaan én wonen in postcodegebied 1077.
  5. Het kind woont in het postcodegebied 1077.
  6. Kinderen die minimaal 3 dagdelen, gedurende acht maanden, vóór het vierde jaar naar de peutercombi van de Eerste Openluchtschool gaan én wonen buiten postcodegebied 1077.
  7. Het kind woont buiten postcodegebied 1077.

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier

Periode Geboren tussen Sluitingsdata  Lotingsdata
3 – 23/24 1 mei t/m 31 aug 2020 12-10-23 19-10-23
1 – 24/25 1 sep t/m 31 dec 2020 26-02-24 29-02-24
2 – 24/25 1 jan t/m 30 apr 2021 23-05-24 30-05-24
3 – 24/25 1 mei t/m 31 aug 2021 17-10-24 24-10-24

Informatie ochtenden

Per jaar zijn er meerdere informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders. De ochtend begint om 9:00 en duurt ongeveer tot 10:00 uur. Aanmelden hiervoor kan bij Marjolein Leijdekker via het mailadres aanmelden@openluchtschool1.nl. Graag in de mail vermelden met hoeveel personen u denkt te komen. Graag brengen we nogmaals onder de aandacht dat postcode 1077 voorrang heeft bij plaatsing en hierdoor de kans klein is dat uw kind geplaatst kan worden als u buiten dit postcodegebied woont. Ook wijzen we u erop dat deze ochtend niet bedoeld is voor uw kinderen.

De volgende informatiebijeenkomsten dit schooljaar zullen plaatsvinden op:

Informatie ochtend  
22-03-2024
16-05-2024
27-06-2024

Inschrijven

Na de loting worden de ouders door de school van plaatsing benaderd. Wanneer u gebruik wilt maken van deze plaats, volgt daarna de definitieve inschrijving.

Het inschrijfformulier vindt u hier.

Aanmelden zij-instroom

Is uw kind ouder dan vier jaar en komt u nieuw in de buurt wonen of overweegt u uw kind van school te laten wisselen? In dat geval kunt u het formulier invullen voor een plek op de wachtlijst zij-instroom. Dat formulier vindt u hier.