Alles over onze school

Medezeggenschapsraad
Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind | 04 12 2012


Op elke school worden beslissingen genomen die betrekking hebben op het onderwijs aan de kinderen.
Bestuur en directie nemen deze beslissingen niet alleen maar doen dit in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.
Voor besluiten die voor beide scholen gemaakt worden bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voor besluiten die alleen voor één van de twee scholen gelden hebben beide scholen een eigen medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad kan adviesrecht hebben of instemmingsrecht. Dit is vastgesteld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen, de WMS.
In iedere Medezeggenschapsraad zit een gelijke vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. De leden van de medezeggenschapsraad worden verkozen voor een periode van twee jaar.
Het reglement van de MR ligt op school ter inzage, het kan opgevraagd worden bij de leerkrachtgeleding van de MR.

Oudergeleding:
Hidde van der Pol
Nicole de Steenhuyzen-Piters
Arjan van der Elst

Personeelsgeleding:
Carla Tramontin-van Ginkel
Paula Christensen
Koos Marinus
 

Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

februari 2019

  • Er zijn deze maand geen geplande activiteiten (meer).
Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord