Selecteer een pagina

organisatie

Cliostraat 40 – 1077 KJ Amsterdam
020 – 679 9012  info@openluchtschool1.nl

Bestuur Stichting Openluchtscholen

Het Bestuur van de Stichting Openluchtscholen bestaat uit:

  • Coen Binnerts (2e OLS toezichthouder financien)
  • Nicole Veninga  (2e OLS toezichthouder onderwijs)

 (Medezeggenschapsraad

Op elke school worden beslissingen genomen die betrekking hebben op het onderwijs aan de kinderen.
Bestuur en directie nemen deze beslissingen niet alleen maar doen dit in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.
Voor besluiten die voor beide scholen gemaakt worden bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voor besluiten die alleen voor één van de twee scholen gelden hebben beide scholen een eigen medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad kan adviesrecht hebben of instemmingsrecht. Dit is vastgesteld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen, de WMS.
In iedere Medezeggenschapsraad zit een gelijke vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. De leden van de medezeggenschapsraad worden verkozen voor een periode van drie jaar.
Het reglement van de MR ligt op school ter inzage, het kan opgevraagd worden bij de leerkrachtgeleding van de MR.

Oudergeleding:
Nicole de Steenhuyzen-Piters
Arjan van der Elst

Personeelsgeleding:
Annekee Koksma
Koos Marinus (voorzitter)

E-team

Het E-team is een groep enthousiaste ouders die zich inzet om feesten en andere speciale activiteiten op school in goede banen te leiden.

Het E-team bestaat uit de volgende leden:

Karin van Lohuizen

Nicole Steenhuysen Piters

Marie Claire Bouwens vd Bergh

Laura Lans

Eefje van Duijnhoven

Muriël ’t Hart
Emma Menco