Selecteer een pagina

Wat verwachten we van ouders

Cliostraat 40 – 1077 KJ Amsterdam
020 – 679 9012  info@openluchtschool1.nl

Ouders die kiezen voor de Openluchtscholen onderschrijven de visie en missie zoals verwoord in de schoolgids

Ze committeren zich aan de regels en afspraken die gelden in de school en zijn vastgelegd in de schoolgids

Ze communiceren eerlijk en transparant met de school

Ze komen op tijd op school

Ze gaan waar mogelijk mee op excursies, schoolreisjes of helpen mee bij projecten in de klassen

Ze mogen kritisch kijken naar de school, haar medewerkers en het schoolbeleid, maar delen die kritiek op de juiste plek: bij de leerkracht, de interne begeleider, de directie, de MR of het bestuur (en graag ook in deze volgorde)

Ze betalen indien mogelijk de vrijwillige ouderbijdrage omdat ze weten dat dit geld helemaal ten goede komt aan hun eigen kinderen

Ze zetten hun talenten in waar die nodig zijn of gevraagd worden, denk hierbij aan een bestuursfunctie, deelname aan het E-team, helpen op de Olympische dag of het meespelen met het jaarlijkse golftoernooi

Ze hebben respect voor alle medewerkers van de school en leren hun kinderen respectvol om te gaan met hun medemens