Selecteer een pagina

praktische informatie

Cliostraat 40 – 1077 KJ Amsterdam
020 – 679 9012  info@openluchtschool1.nl

Afwezigheid en melding van ziekte

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, willen we dit graag van u weten. Wilt u dit, tussen 8:10 en 8:25 uur, telefonisch doorgeven? We willen ook graag weten om welke ziekte het gaat; dit in verband met eventueel besmettingsgevaar. Wilt u dit bij voorkeur per mail doorgeven via absenten@openluchtschool1.nl of anders telefonisch doorgeven via 020-6799012.

 

Verlof onder schooltijd

Uitgangspunt is dat verlof onder schooltijd niet mogelijk is tenzij sprake is van een bijzondere reden. Vakantie verlof moet minimaal twee maanden van te voren worden aangevraagd. Mochten er speciale familieomstandigheden zijn, zoals geboorte, ziekte, overlijden van een familielid, dan horen wij dat graag. Een kind kan hierdoor plotseling anders reageren. Het is plezierig als de leerkrachten hierop kunnen inspelen, dit kan problemen helpen voorkomen.

 

Extra vakantie of bijzonder verlof

Extra vakantie of bijzonder verlof wordt bij hoge uitzondering gegeven. U dient ruim van te voren een formulier in te leveren. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie of u kunt het formulier downloaden op onze website. Op de website van de gemeente Amsterdam vindt u hier meer informatie over.

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag                     gr 1-3 08.30 tot 12.00 uur

                                                                          gr 4-8 08.30 tot 12.15 uur

                                                                          gr 1-3 12.45 tot 14.45 uur

                                                                          gr 4-8 13.00 tot 14.45 uur

Woensdag                                                      gr 1-8 08.30 tot 12.15 uur

Vrijdag                                                             gr 1-4 08.30 tot 12.00 uur

                                                                          gr 5-8 08.30 tot 12.15 uur

                                                                          gr 5-8 13.00 tot 14.45 uur

 

Voor de groepen 1 en 2 gaat het poortgebouw om 8.20 uur open zodat ouders hun kinderen zelf naar de klas kunnen brengen.

De bel van het hoofdgebouw gaat om 8.25 uur. Alle kinderen gaan, na afscheid van hun ouders te hebben genomen, in de rij staan van hun groep. De ouders staan niet tussen de rijen, maar er omheen. Hierdoor kunnen de leerkrachten goed zicht houden op de kinderen van hun klas.

Het is op onze school de gewoonte dat alle kinderen tussen de middag overblijven. Er komt dan in iedere groep een overblijfkracht.

 

Speelgoed en mobiele telefoons

Speelgoed mag alleen meegenomen worden op de afgesproken speelgoeddagen. Mobiele telefoons mogen niet binnen het schoolhek gebruikt worden, maar uitsluitend buiten het schoolplein voor en na schooltijd.

 

Klassendienst of nablijven

Het zal regelmatig voorkomen dat kinderen klassendienst hebben, dat ze even wat werk moeten afmaken of dat een leerkracht het nodig vindt om na schooltijd nog een gesprek te hebben met een leerling. De klassendienst is voor u de hele week bekend, u weet dan dat uw kind wat later uit school komt.

 

Na schooltijd

Er mag na schooltijd geen speelgoed van school gebruikt worden, omdat de ervaring ons heeft geleerd dat het speelgoed niet wordt opgeruimd.  Het net van de zandbak mag er dan ook niet afgehaald worden.

 

Contact

Als u de school wilt bellen verzoeken wij u dringend dit te doen van 08:15 – 08:30 uur, tussen 12:15 – 12:30 uur of na schooltijd vanaf 14:45 uur. Dit teneinde de lessen zo min mogelijk te storen. Wij zijn telefonisch te bereiken via 020-6799012.

U kunt de school ook per e-mail een boodschap doorgeven. Ons mailadres is info@openluchtschool1.nl.

 

Parkeren bij de school

In verband met de veiligheid van de kinderen voor en na schooltijd verzoeken wij u vriendelijk uw auto niet in de Cliostraat te parkeren, en ook niet op de hoek van de straat. De kinderen die lopend of op de fiets komen, houden dan goed overzicht op de straat bij het oversteken. 

 

Gezonde voeding

Op De Eerste Openluchtschool vinden we het belangrijk dat de kinderen een gezonde lunch meekrijgen. Denk hierbij aan bruine boterhammen, fruit, rauwkost en flesje water.

 

Luizencape, school T-shirt en gymtas

Op de Eerste Openluchtschool worden de jassen van de leerlingen opgeborgen in een luizencape. Deze cape kunt u aanschaffen bij de administratie voor €10,-. De kinderen hebben de mogelijkheid om een school T-shirt te kopen. Dit shirt kost € 15,- en is te koop bij de conciërge. De school zorgt voor een gymtas.