Selecteer een pagina

voorschool

Cliostraat 40 – 1077 KJ Amsterdam
020 – 679 9012  info@openluchtschool1.nl

De voorschool van de 1e OLS is gevestigd aan de Albrecht Dürerstraat 34, 1077 MA Amsterdam. Tel.nr. 06 83167094. De voorschool valt onder de verantwoordelijkheid van Combiwel voor Kinderen.

 

Openingstijden:

maandag tot en met vrijdag
8.15-13.15 uur

 

Peutercombi

De voorschool is een peutercombi, dat is halve dagopvang in de context van de brede school. Halve dagopvang betekent bij Combiwel dagelijks 5 uur geopend gedurende 52 weken per jaar. De openingstijden van de peutercombi zijn 8.15-13.15 uur.

De peutercombi biedt het flexibele van de kinderopvang met de pedagogische inzet en aanpak van de reguliere voorschool. Doordat de halve dagopvang voortkomt uit onze bestaande reguliere peuterspeelzaal bestaat de locatie al vele jaren en hebben in die tijd ruime kennis en ervaring opgebouwd. De peutercombi voorschool is gehuisvest in de nabije omgeving van de Eerste Openluchtschool waarmee samengewerkt wordt.

Een groep bestaat uit maximaal zestien peuters met twee vaste pedagogisch medewerkers. Beide pedagogisch medewerkers op de groep zijn gediplomeerd volgens de CAO kinderopvang.

Deze innovatieve vorm van kinderopvang biedt verschillende voordelen en kansen:

  • Er wordt (nog) meer kwaliteit geboden door het inzetten van twee gekwalificeerde groepsleidsters
  • De hoge pedagogische en educatieve kwaliteit van de voorschool en het flexibele van de kinderopvang
  • De pedagogische doorgaande leerlijn krijgt meer vorm

 

Kinderopvangtoeslag

Ouders die onder de Wet Kinderopvang vallen kunnen een inkomensafhankelijk deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag terug krijgen. Ouders die geen recht op de kinderopvangtoeslag hebben komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke vergoeding van de gemeente.