Alles over onze school

Stichting openluchtscholen
Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind | 05 12 2012


De Openluchtscholen zijn kleinschalige scholen gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen hanteren we wel steeds wisselende groepssamenstellingen. Er wordt gewerkt met de hele klas, maar ook met kleinere groepen en individuele leerlingen.
De Openluchtscholen bieden adaptief onderwijs aan. Dit betekent, dat kinderen onderwijs op maat krijgen. Voor wie dat nodig is, wordt leerstof aangepast door versnelling of verrijking of juist door extra uitleg in verlengde instructie.
Op de Openluchtscholen leren de kinderen samen te werken en samen de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen en elkaars leerproces door coöperatief leren.


De inhoud van het onderwijs
Er wordt gewerkt aan basisvaardigheden, waaronder het bereiken van de kerndoelen voor het onderwijs op cognitief, sociaal-emotioneel, fysiek, creatief en expressief gebied.
Er is veel ruimte voor verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals cultuureducatie, de ontwikkeling van historisch bewustzijn en historische kennis. Er is aandacht voor vreemde talen, lichamelijke opvoeding, spel- en sportontwikkeling, natuur en milieu.
De Openluchtscholen proberen een uitdagende, inspirerende leeromgeving te zijn, waarbij uitgegaan wordt van het concept “meervoudige intelligentie”. Dit betekent aandacht voor verschillende intelligentiegebieden: taal, logisch-wiskundig, ruimtelijk, muzikaal, lichamelijk-kinesthetisch, naturalistisch, inter- en intrapersoonlijk.
De Openluchtscholen gebruiken efficiënte en effectieve onderwijsmethoden. Deze worden geregeld vervangen om up-to-date te blijven. Voor de ICT gebruiken we moderne en kwalitatief goede programma’s en methoden.


Zorg
Er is een goede zorgstructuur voor alle leerlingen. Hierbij is specifieke aandacht voor leerlingen die bovengemiddeld presteren, en voor leerlingen die meer moeite hebben met de leerstof.
De scholen informeren de ouders op een open en zorgvuldige manier over welke leerlingen zij wel en welke zij niet op adequate wijze kunnen begeleiden.


Sfeer en klimaat
In ons onderwijs staat de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke richtingen voorop. Er wordt veel waarde aan gehecht, dat kinderen van jongs af aan leren begrip en respect te hebben voor de overtuigingen van hun vriendjes, vriendinnetjes en hun ouders. Op die manier kan een sfeer ontstaan van wederzijds respect, waarin de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. De school ziet dit als een voorwaarde voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de kinderen.
Een voortdurend punt van aandacht is het scheppen en onderhouden van een veilig klimaat waarin iederéén -leerlingen, leerkrachten en ouders - zich prettig en gewaardeerd voelt. Duidelijkheid, regelmaat en rust zijn voor ons belangrijke factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.
Wij zijn duidelijk over pesten. Dat tolereren we niet. Op school hebben wij een pestprotocol waarin staat hoe wij handelen als er sprake is van pesten. Als we merken dat toch sprake is van pesten, zal de leerkracht een aantal activiteiten starten. Er wordt een verhoogde waakzaamheid ingesteld en met de leerlingen wordt het onderwerp in de vorm van gesprekken, drama of taalactiviteiten behandeld. Ook zullen de ouders hiervan in kennis worden gesteld en betrokken worden bij het oplossen van dit probleem.

 

Jaarverslag

Bekijk het jaarverslag 2017. (2.1MB)

Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

februari 2019

  • Er zijn deze maand geen geplande activiteiten (meer).
Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Kalender | Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord